de Cantares Gallegos
Campanas de Bastabales
Cando vos oio tocar
Aló pola mañanciña
Paseniño, paseniño
Cada estrela, ...
Corre o vento, ...
Ven a noite..., ...

de Follas Novas
Daquelas que cantan...
Ben sei que non hai nada
Tal coma as nubes
Diredes de estes versos...
Follas novas, risa dame
¿Qué pasa ó redor...
Algúns din ¡miña terra!
Adiós

En las orillas del Sar
A través del follaje ...
¡Otra vez! ...
Oigo el toque sonoro ...
Tras de inútil fatiga ...
¡Cuán hermosa ...
¡Oh, tierra ...
Ya que de la esperanza ...
Era apacible el día
Tierra sobre el cadáver ...
¿Qué andáis buscando ...
Una luciernaga ...
Arrodillada ...
Sigue tocando a muerto...